Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wybor-urzadzenia-do-testu-2676

To jest stara wersja strony!


Test urządzenia

Na ekranie pojawi się nagłówek nowej dyspozycji sprzedaży. Edycję rozpoczynamy od niebieskiego pola KONTRAHENT. W to pole należy wpisać jakąś informację o kontrahencie. To może być fragment nazwy, nip, itd. Następnie naciskamy klawisz Enter. Otrzymamy wykaz kontrahentów, którzy w swoich danych maja wpisana przez nas informację. Podświetlamy kontrahenta dla którego będzie ta sprzedaż. Ekran wygląda następująco:

8aa8a0fbb48db015f38d7f800c42d122.png}}

Aby sporządzić protokół z testu urządzenia należy w pole „ident urządzenia” wpisać identyfikator testowanego urządzenia a następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ ZAPYTANIE”.

Na ekranie pojawi się treść protokołu. Należy wypełnić poszczególne pola zgodnie z poleceniami. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „ZAKOŃCZ”. Na ekranie pojawi się informacja z identyfikatorem urządzenia do którego załączono protokół.

Wypełnianie protokołu można przerwać w każdej chwili klikając ikonkę „domku” u góry ekranu. Jeśli zechcemy wrócić do edycji tego protokołu to ponownie wpisujemy identyfikator tego samego urządzenia i pojawi się na ekranie treść protokołu, którego edycję przerwaliśmy.

W kartotece urządzień serwisowanych mamy pole „Wyrób ident”[WorkAssetOuts.WareIdent]. W to pole należy wpisać identyfikator pozycji z katalogu towarów i usług, który będzie określał z jakiego rodzaju urządzeniem mamy do czynienia. Zaś w tym towarze w polu „Plik obr.”[KS_BLOZ] wpisujemy identyfikator typu protokołu jaki obowiązuje przy tego rodzaju urządzeniu.

Plik z przygotowanym szablonem protokołu musi mieć właściwą strukturę. Jest to plik w formacie xml.

Przykład pliku szablonu protokołu:

Początek pliku:

<?xml version=„1.0” encoding=„iso-8859-2” standalone=„yes” ?>
<firmatic rproc='mbpro_2691.p' token='' codebreakpoint='2691'>
<table name='Brooklyn PLUS DAC037-18'>
<lastaction lp='0'><flag_ok>yes</flag_ok><error>Brooklyn PLUS DAC037-18</error></lastaction>

Linie:

Linia z polem tekstowym:
<linia typ='tekst'><lp label='headless'>1</lp><field>RegistrationNumber</field><etykieta label='etykieta'>Board serial number</etykieta><numer_szablonu/><numrecassetout/><wartosc label='wartosc' editable='true' editmode='inner_static' input_proc_num='2694'>Board serial number ZDB</wartosc></linia>

Linia z polem logicznym:
<linia typ='log'><lp label='headless'>4</lp><field></field><etykieta label='etykieta'>Check if there are no missing or incorrectly mounted elements.</etykieta><numer_szablonu/><numrecassetout/><wartosc label='wartosc' editable='true' editmode='inner_static' input_proc_num='2694'><checkbox value='false'></checkbox>false</wartosc></linia>


Koniec pliku:
<linia typ='end'><lp proc_num='2699'>0</lp><mode z='z'>999</mode><button_name>Zakoncz</button_name><numer_szablonu/><numrecassetout/></linia>
</table>
</firmatic>


Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

wybor-urzadzenia-do-testu-2676.1542984260.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/11/23 15:44 przez lucja