Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


administracja_import_danych_kontrahenci

Import kontrahentów

Administracja→Import→Kontrahenci

Za pomocą tej funkcji można zaimportować dane kontrahentów z pliku typu csv zapisanego z zestawem polskich znaków ISO-8859-2.

Ekran do importu składa się z poszczególnych pól wyboru. W pierwszym polu określamy jakiego typu jest separator w importowanym pliku csv. Może to być np. średnik. Wtedy należy zadbać o to aby w importowanym pliku średnik występował tylko jako separator pól, a nie występował w treści pól.

W drugim polu określamy czy zamierzamy importować nowych kontrahentów, czy też zamierzamy aktualizować dane o kontrahentach. W trzecim polu określamy po czym kontrahenci będą rozpoznawani(szukani). Najbardziej dokładne jest szukanie kontrahentów po symbolu. W importowanym pliku powinno znajdować się pole zawierające symbol kontrahenta.

Dalej mamy pola z kartoteki kontrahentów, które pochodzą ze słowników systemu np. kraj, miasto, województwo. Jeśli importujemy kontrahentów z jednego województwa to nie musimy informacji o województwie mieć w importowanym pliku tylko w tej części ekranu możemy to województwo wybrać. Jeśli w pliku mamy wszelkie informacje o kontrahentach to przy odpowiednio opisanych polach wpisujemy numer kolumny, w której dana informacja się znajduje.

W ostatniej części ekranu mamy pola z etykietami określającymi dane niesłownikowe o kontrahentach np. nazwa, ulica, telefony. Tutaj wpisujemy też numery kolumn, w których określone informacje znajdują się w importowanym pliku.

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy zieloną ikonkę na górze ekranu i program poprosi o wskazanie importowanego pliku. Po wskazaniu pliku następuje import danych. Po zakończeniu importu powstanie plik raportu, który możemy zapisać, potem otworzyć i przeanalizować.


Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

administracja_import_danych_kontrahenci.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/15 15:43 przez lucja