Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


procesy_biznesowe_wspomagane_przez_system

Produkcja

Przygotowanie ofert i wycen

Przygotowanie ofert i wycen wspomagane jest dostępem do bazy materiałowej i technologicznej, co pozwala posiłkowanie się wcześniej przygotowanymi opracowaniami, technologiami wzorcowymi i cennikami materiałów

Rejestracja zleceń produkcyjnych

Obsługa produkcji jednostkowej i seryjnej

Program umożliwia obsługę zarówno produkcji jednostkowej - pozwala na korzystanie z wcześniejszych podobnych rozwiązań (technologii). Dla wariantu produkcji seryjnej pozwala na przygotowywanie technologii wzorcowej (w tym wariantowej)

Opis struktury wyrobu i procesu technologicznego

System umożliwia rejestrację kart technologicznych opisujących poszczególne składniki wyrobu (części, podzespoły) oraz łączenie ich w drzewo wyrobu w pełni odzwierciedlające jego strukturę. Jest to możliwe zarówno dla części materiałowej (BOM) jak i technologicznej - marszruta, zasoby, czasy technologiczne, czasy transportu międzyoperacyjnego.
Emisja dokumentacji warsztatowej

System umożliwia emisję dokumentacji warsztatowej (karty technologiczne, przewodniki warsztatowe) - na wydrukach umieszczane są kody kreskowe służące do rejestracji czasu pracy (realizacji poszczególnych części), do wydruków dołączane są rysunki technologiczne

Rejestracja czasu i rozliczenie czasu pracy

Moduł rejestracji czasu pracy umożliwia bieżącą rejestrację wykonanych czynności - dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych rejestracja jest szybka i pozbawiona błędów, jest również możliwa bezpośrednio na hali produkcyjnej . Moduł rejestracji czasu pracy jest ściśle powiązany z ewidencją kadrową i płacową.

Planowanie produkcji

Znajomość zleceń skierowanych do produkcji, stopnia obciążenia poszczególnych zasobów produkcyjnych pozwala na szczegółowe i precyzyjne planowanie produkcji

Bilansowanie mocy produkcyjnych

Dokładna ewidencja czasu wykonanych czynności na poszczególnych zasobach technologicznych pozwala na bieżące monitorowanie ich zajętości i porównanie do przyjętych norm technologicznych

Śledzenie stopnia realizacji zlecenia (wyrobu)

Dokładność stopnia realizacji danego wyrobu można określić z dokładnością do konkretnej części a nawet operacji na niej.

Tworzenie bilansu materiałowego dla zlecenia

Na podstawie zarejestrowanego opisu wyrobu, stanów magazynowych oraz zamówień własnych można z dużą precyzją stwierdzić jaki jest stan zaopatrzenia materiałowego dla danego zlecenia lub wyrobu.

Emisja zamówień do dostawców

Dokładna znajomość bilansu materiałowego dla zleceń będących w produkcji pozwala na łatwą emisję zamówień do dostawców. Proces ten jest wspierany analizą historii zakupów oraz bieżących stanów magazynowych.

Ewidencja i sterowanie stanami magazynowymi

System pozwala na definicję dowolnej ilości magazynów oraz określenie szczegółowe jakie informacje są zapamiętywane o danej partii materiałów

Śledzenie wymiarów i wag arkuszy blach

Jednym z parametrów które można monitorować w stanach magazynowych są wymiary konkretnych arkuszy blach - co znacząco poprawia gospodarkę materiałami

Obsługa kodów kreskowych

Wykorzystanie kodów kreskowych znacząco poprawia efektywność pracy, są one wykorzystywane zarówno podczas rejestracji czasu pracy jak i przy obsłudze magazynu.

Bieżąca rejestracja i rozliczanie kosztów

Rejestracja kosztów zleceń produkcyjnych odbywa się w trybie automatycznym na podstawie dokumentów rejestrowanych w różnych modułach systemu i wcześniej wprowadzonych definicji księgowań.

Wartość produkcji w toku

Znajomość wartości robocizny dla poszczególnych części wyrobu oraz wartości materiałów użytych do ich wytworzenia jest możliwe określenie wartości produkcji w toku na dowolny moment.

Rozliczanie zleceń w stosunku do wartości planowanych

Rejestracja metryk (wartości planowanych) dla poszczególnych zleceń umożliwia bieżącą kontrolę ich wykonania w procesie produkcji

Pełna obsługa narzędziowni

Pełna rejestracja stanów narzędzi, wydań dla poszczególnych pracowników, rozliczenie narzędzi zużytych itd..

procesy_biznesowe_wspomagane_przez_system.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/04 15:42 przez marek